Ile razy słyszałeś od znajomych sprzedających lub wynajmujących swoje mieszkanie, a może teraz też zadano je Tobie: "Czy posiadacie państwo świadectwo charakterystyki energetycznej" ?

O jej o co im chodzi, czego oni chcą ? w głowie mętlik !

Spokojnie :) 
 
Zgodnie z unijnymi wymoga­mi od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje w Polsce nowelizacja prawa budowlanego, która wprowadziła - świadectwo charakterystyki energetycznej. Świadectwo jest obowiązkowe dla wszystkich nowopowstałych nieruchomości oraz używanych wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych), a także dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa jego charakterystyka energetyczna.

Świadectwo jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu wielu różnych parametrów energetycznych (zintegrowanej charakterystyce energetycznej). 

Podstawą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej - wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.
 
Proszę pamiętać że certyfikację może przeprowadzić jedynie uprawniony do tego audytor energetyczny i my w tym chętnie pomożemy.

W krótkim czasie przygotujemy dla państwa gotowy dokument spełniający wszystkie wymogi. 
zdjęcie